144 MHz Es in EU     : Status
50 MHz Es in EU       : Status
Today's MUF & Es    : Status
From MMMonVHF
Son Eklenen Albümler
  • Türkiye Radyo Amatörleri cemiyeti Sakarya Şubesi R.7 Rölemizi daha iyi şartlara hazırlıyoruz.
  • TRAC Nazilli 29 Ekim
  • TRAC ZONGULDAK
  • TC101SO
  • TRAC Bozöyük Eğitim
  • BURSA DEPREM HAFTASI ETKİNLİĞİ


Etkinlik Takvimi
E-Bülten

 

 

 

 

 

TRAC Bursa Şubemiz Aracına Kavuştu

"Bursa Şubemiz, Bursa Afet Derneği (BURAD) tarafından yapılan bir araç bağışı sonrasında önemli bir hizmet kaynağına kavuştu.

Araç, 19 Ağustos 2014 günü gerçekleştirilen işlemlerle, BURAD Dernek Müdürü tarafından teslim edildi. Ekte, teslim işlemleri sırasında Bursa Şubemiz Yönetim Kurulu üyesi Sabri VATANSEVER (TB3BSV) tarafından çekilen fotoğraflar yer almaktadır.

 

 


Bu bağış, aslında 17 Ağustos 1999 depreminde Cemiyetimiz’in verdiği hizmetin bir ilave sonucu olarak da telakki edilebilir. Zira 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında bazı Vilayetlerde kurulan Afet Dernekleri’nin tüzüklerinin tümünde, bu depremdeki hizmetimizin ve bunun yarattığı farkındalığın etkisiyle “TRAC ile işbirliği” ve “TRAC’a destek verilmesi” mealindeki maddeler yer aldı.

Bu grupta yer alan Bursa Afet Derneği’nin fesih aşamasına gelmesi üzerine de, derneğin yönetim kurulu önce TRAC Bursa Şubesi ile irtibat kurdu ve şubemizin çalışmalarını bir değerlendirmeye tabi tuttu. Olumlu değerlendirme üzerine şubemizin ihtiyaçları hakkında bilgi alındı. Akabinde de dernek demirbaşında yer alan bir aracın TRAC Bursa Şubesi’ne, temel haberleşme donanımı ile birlikte ve tüm bakım ile onarımlarının yapılması akabinde, dernek tüzüğündeki ilgili maddeler mucibince hibe edilmesine karar verildi. Hibe, aracın Bursa’da kullanılması koşuluyla yapıldı.

 

“Devir işlemi öncesinde sohbet, solda BURAD Müdürü Sayın Turgut Kadri ÖZERDEM, sağda arkada TA1E, sağda önde TRAC Bursa Şubesi Başkanı Ali KARABAŞ (TA3SA)” 


Bursa Şubemiz’in hizmetlerinin, ayrıca tüm temaslardaki şayan-ı tebrik, dirayetli ve seviyeli yaklaşımının bu sonuca varılmasında kilit rol oynadığına kuşku yoktur.

Sonuç olarak Bursa Vilayetinin afet haberleşmesi babında önemli bir altyapı eksiği böylece giderilmiş oldu.  Bununla birlikte, bu aracımız ülkemizin tanıtımı amacımıza yönelik olarak radyo amatörlüğü faaliyetlerindeki saha çalışmalarına imkan getirmesi nedeniyle de çok önemli yararlar sağlayacaktır.

 

“Sayın Özerdem teslim belgelerini hazırlarken” 


Bursa Şubemiz önümüzdeki günlerde aracın donanımı tamamlayıp hizmete yönelik tadilatları gerçekleştirecek.

 

  “TRAC Bursa Şubesi Başkanı Ali KARABAŞ aracın TRAC Bursa Şubesince teslim alındığına dair tutanağı hazırlarken” 


Bursa Afet Derneği (BURAD) Başkanı Sayın  Orhan Yıldırım ÇAKAR’a  ve BURAD Dernek Müdürü Sayın Turgut Kadri ÖZERDEM ‘e sergiledikleri anlayış ile farkındalıktan ve hizmetlerimize sağladıkları bu anlamlı katkıdan dolayı tüm camiamız adına şükranlarımı sunarım.

   Hayırlı olsun,73!

 Aziz ŞASA,TA1E

TRAC Genel Başkanı 

TRAC
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti
9 Nisan 1991 tarihi ve 91/1741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KAMU YARARINA çalışan bir dernektir.
IARU International Amateur Radio Union Member