144 MHz Es in EU     : Status
50 MHz Es in EU       : Status
Today's MUF & Es    : Status
From MMMonVHF
Son Eklenen Albümler
  • Türkiye Radyo Amatörleri cemiyeti Sakarya Şubesi R.7 Rölemizi daha iyi şartlara hazırlıyoruz.
  • TRAC Nazilli 29 Ekim
  • TRAC ZONGULDAK
  • TC101SO
  • TRAC Bozöyük Eğitim
  • BURSA DEPREM HAFTASI ETKİNLİĞİ


Etkinlik Takvimi
E-Bülten

 

 

 

 

 

TRAC ile MAG-AME Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

      Mahalle Afet Gönüllülüğü örgütlenmesi konusunda faaliyet sürdüren bir gönüllü kuruluş niteliği taşıyan MAG-AME ve bu örgütlenme ile ilişkili olan MAG ile TRAC Genel Merkezi arasında 07.01.2015 günü işbirliği protokolü imzalanmıştır.

       Bu işbirliğinin arka planının (gerekçesinin) daha iyi anlaşılabilmesi için bazı hususların bilinmesinde yarar vardır.

       Gerek ülkemiz, gerekse uluslararası camiada geçmişte yaşanan deneyimlerin verdiği iki önemli ders vardır.

       Bunlardan birincisi, afetler ve acil durumların tüm evrelerinde gerekecek çalışmaların gönüllü katılım sağlanmaksızın ve salt kamusal kaynaklara dayalı olarak yürütülmesinin mümkün olmadığıdır.

       Alınan ikinci ders ise, afet anını takip eden "sıcak evrede" ilk ve en hızlı müdahalenin mahalle halkı tarafından gerçekleştirildiği, çoğu canın da böyle kurtarıldığıdır. Nitekim 1999 depremlerinde de bu yaşanmıştır.

       Bu gerçekler ışığında mahalle afet gönüllüleri yapılanmasına önem verilmeye ve bu çerçevede hafif arama kurtarma, yangın söndürme ile ilkyardım konusunda gerekli eğitimleri almış gönüllülerden oluşan "mahalle timleri" oluşturulmasına başlanmıştır. MAG bu sistemin ülkemizdeki ilk ve yaygın uygulamasıdır. ABD'de ise bu tür oluşumlara  "Community Emergency Response Team-CERT" ismi verilmektedir. Bu ekipler kamusal Afet Yönetimi Kurumu ile koordineli olarak çalışmaktadır (Ülkemizde AFAD, ABD'de ise FEMA).

       Son derece karmaşık olan, ne zaman yaşanacağı, ne ölçekte ve ne şekilde gelişeceği konusunda hiçbir zaman kesin bir öngörünün yapılması mümkün olmayan afetler ve acil durumlarda bilinen ikinci gerçek, olağan haberleşme kaynaklarının kullanılmaz duruma gelmesi sonucunda haberleşme konusunda sorun yaşanacağıdır. Bu noktada alternatif haberleşme kaynaklarının örgütlenmesi gerekmektedir. Bu örgütlenme ise ülkemizde Haberleşme Hizmet Grubu tarafından gerçekleştirilmekte olup, tüm kamusal planlamada "öncelikli" olarak sıfatlandırılan bu hizmet grubunda güçlü haberleşme altyapılarına sahip sektör kuruluşları yer almaktadır. Telsiz haberleşmesinin önemli bir rol oynadığı bu yapılanmada yer alan gönüllü kuruluş ise TRAC'dır. TRAC, 1990 yılından beri ulusal afet yönetimine hizmet vermektedir, 1999 depremleri öncesinde Haberleşme Hizmet Grubu mekanizmasına işlerlik kazandırılması konusunda öncülük yapmıştır ve o tarihten beri de bu hizmet grubunda yer almaktadır.

       Olası bir afet veya acil durum sonrasında bu olaydan etkilenen mahallelerde yaşanan sorunların ilgili birimlere iletilerek destek istenmesi için gerekli haberleşmenin temini, can ve mal emniyetinin temini babında yaşamsal öneme sahiptir. Acil yardım çağrı merkezlerine (112,110,155,156) telefonla ulaşılmasının mümkün olmadığı kritik anlarda bu merkezlere ve afet yönetimine ulaşılmasına yönelik bir örgütlenmenin oluşturulması bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Böyle bir örgütlenmenin gönüllülük temelinde ve Radyo Amatörlüğü ekseninde yapılmasından başka çare de yoktur. Büyük ölçekli afet riski taşımayan bir AB ülkesinde elektrik kesintilerinin yaratabileceği olası sorunlara yönelik benzeri bir organizasyonun yapılmakta olması, deprem başta olmak üzere çok sayıda tehlikelere maruz ülkemizde yapılması gerekenlere işaret etmektedir.

       MAG-AME ile TRAC'ın işbirliğine girmesinin en önemli amaçlarından birisi de budur. Yapılacak çalışmalarla MAG yapılanmalarının yer aldığı mahallelerde bu amaca yönelik düzenlemeler gerçekleştirilecek, bununla birlikte mahalle örgütlenmelerinin İstanbul'da mahallelerde, ayrıca ülkenin değişik noktalarında yaygınlaştırılması konusunda işbirliği yapılacaktır.

       Bu çalışma, Türkiye Afet Müdahale Planı belgesinde yer alan öngörülerle de uyumludur.

       Sonuç olarak farklı uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren iki gönüllü kuruluş önemli bir sorunun çözümünü temine yönelik bir sinerjiyi başlatmışlardır.

Hayırlı olmasını dileriz.


73!

Aziz ŞASA,TA1E

TRAC Genel Başkanı

 

 

 

 

 

 


TRAC
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti
9 Nisan 1991 tarihi ve 91/1741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KAMU YARARINA çalışan bir dernektir.
IARU International Amateur Radio Union Member