144 MHz Es in EU     : Status
50 MHz Es in EU       : Status
Today's MUF & Es    : Status
From MMMonVHF
Son Eklenen Albümler
  • Türkiye Radyo Amatörleri cemiyeti Sakarya Şubesi R.7 Rölemizi daha iyi şartlara hazırlıyoruz.
  • TRAC Nazilli 29 Ekim
  • TRAC ZONGULDAK
  • TC101SO
  • TRAC Bozöyük Eğitim
  • BURSA DEPREM HAFTASI ETKİNLİĞİ


Etkinlik Takvimi
E-Bülten

 

 

 

 

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

     

 

TRAC Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, İstanbul İl Dernekler Müdürlüğünün talebi üzerine Dernek Tüzüğümüzde değiştirilmesi istenilen maddeleri görüşmek ve gerekli değişiklikleri yapmak üzere, 26 Nisan 2015 Pazar günü saat 10.00 da, çoğunluk sağlanamaması halinde 17 Mayıs 2015 Pazar günü aynı saatte, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Kampüsü, Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu salonunda, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Tüzük Genel Kurulu yapma kararı almıştır.

 

 

 

GÜNDEM

1- Açılış ve Divan heyetinin oluşturulması,
2- Saygı duruşu,
3- Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi,
4- Kapanış

TRAC GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU


TRAC
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti
9 Nisan 1991 tarihi ve 91/1741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KAMU YARARINA çalışan bir dernektir.
IARU International Amateur Radio Union Member