144 MHz Es in EU     : Status
50 MHz Es in EU       : Status
Today's MUF & Es    : Status
From MMMonVHF
Son Eklenen Albümler
  • Türkiye Radyo Amatörleri cemiyeti Sakarya Şubesi R.7 Rölemizi daha iyi şartlara hazırlıyoruz.
  • TRAC Nazilli 29 Ekim
  • TRAC ZONGULDAK
  • TC101SO
  • TRAC Bozöyük Eğitim
  • BURSA DEPREM HAFTASI ETKİNLİĞİ


Etkinlik Takvimi
E-Bülten

 

 

 

 

 

BTK Tarafından Düzenlenen Uluslar Arası Seminerde Sunum Yapıldı

      18 Eylül 2015 günü, 30 ülkeden gelen ve 55 kişiden oluşan dinleyici grubuna Radyo Amatörlüğünün toplumsal güvenliğe sağlayacağı katkı başlıklı bir sunum takdim edildi. Dinleyiciler, Ulusal Frekans İdarelerinin yetkililerinden oluşmaktaydı.

      Bu, 2013 yılında gene BTK tarafından İstanbul’da düzenlenip TRAC tarafından sunum yapılan etkinliğin bir benzeriydi.

      TRAC Sunumunda, Kasım ayında Cenevre’deki ITU Genel Merkezinde gerçekleşecek olan 2015 yılı Dünya Haberleşme Konferansı (“WRC-15”) etkinliğinde Radyo Amatörlüğüne tahsisli frekans bantları konusunda gündeme gelecek karar taslakları ile ilgili IARU görüşleri de dile getirildi. Bunların arasında 5 MHz bandındaki bir pencerenin (ikincil (“secondary”) statüyle de olsa bile) Radyo Amatörlüğüne tahsisinin karara bağlanması, ayrıca 50 MHz bandında 2. Ve 3. Bölgelerde mevcut olan tahsislere uyumlu düzenleme ile 1.8 MHz Bandında bütün bölgelerde uyumlu bir tahsis yapısının oluşturulması yönünde bir tavsiyenin yapılması var. 5 MHz ve 50 MHz bantlarında halen 1. Bölgedeki çok sayıda ülkede yapılmış bulunan tahsisler henüz ITU 1. Bölge Regülasyonlarına girmiş değil. Gündemde olan karar taslaklarının kabul görmesi durumunda standart yapıdaki bir tahsis düzeni 1. Bölgede de oluşmuş olacak, böylece ITU Regülasyonlarında yer alacak. Bu bantlardaki geçici uygulamaların bu surette kalıcı bir hale girmesi durumunda ise bu bantları henüz açmamış olan ülkelerin gerekli düzenlemeleri yapıp buralarda faaliyette bulunulmasına yeşil ışık açmaları için hukuki bir zemin de oluşacak.

      Sunumumuzda Radyo Amatörlüğünün toplumsal güvenliğe olağanüstü durumlarda yapacağı katkı, ülkemizdeki örnekler ışığında izah edildi. Ayrıca Haberleşme Hizmet Grubu yapılanması tanıtıldı ve bu yapılanmanın neden bir “iyi uygulama örneği” niteliğini taşıdığı anlatıldı. 2011 yılında Japonya’da yaşanan büyük afet sonrasında Afet Haberleşmesi konusunda değişen algı ile bu algının sonucunda Risk Azaltma ve Toplumsal Güvenlik odaklı olarak oluşturulan iki tane yeni uluslararası standartta Radyo Amatörlüğüne yapılan atıflar hakkında bilgi verildi. Oluşan bu yeni algı ve düzenlemeler göz önüne alınarak 5 MHz ve 50 MHz bandı ile ilgili karar taslaklarına olumlu bakılması, ayrıca 420-450 MHz bandında Radyo Amatörlüğü Spektrumunun daraltılmaması yönündeki istek delegelere iletildi. Oldukça kapsamlı bir kaynakça listesi iletilerek, aralarında TRAC tarafından 2012 yılındaki ITU-T FG DR&NRR çalıştayında sunulan raporların da yer aldığı birçok önemli doküman, delegelerin bilgisine sunuldu.

      Sunumlara ara verildiği esnada TRAC ile bazı delegeler arasında yoğun fikir alışverişlerinde bulunuldu.

WRC-15 öncesinde bazı delegeler ve özellikle Doğu Afrika Ülkeleri Grubuyla temas sağlanarak ek bilgilendirmelerde bulunulması konusunda mutabık kalındı. Kosova ve Bangladeş Düzenleyici Kurumlarına da ek bilgi ve öneriler iletilecek.

      TRAC Sunumunun dinleyicilerce beğenildiği ve dikkat çekici bulunduğu gözlemlendi.

      Kapanış seremonisinde katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Sertifika takdiminin sırasıyla BTK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Sayın Gazali ÇİÇEK, BTK İstanbul Bölge Müdürü Sayın Ahmet TOR ve BTK İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Lebibe YALÇINTAŞ tarafından yapılması esnasında BTK yetkilileri güzel bir jest lütfetti. TRAC Genel Başkanı da Sertifika dağıtımı için davet edildi ve bazı katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

      Sonuç olarak TRAC anlamlı bir etkinliğe katkıda bulundu. Yapılan sunumun WRC-15 etkinliğinde Radyo Amatörlüğü ile ilgili karar taslaklarının kabulüne de olumlu katkı yapacağı değerlendirilmektedir.

http://btk.gov.tr/tr-TR/Kurumdan-Haberler/Uluslararasi-Spektrum-Duzenlemeleri-Semineri-sona-erdi

      TRAC’ı bu etkinliğe davet etmeleri nedeniyle BTK yetkililerine teşekkürlerimizi bildiririz.

       73!

       TRAC Genel Merkezi

 

 

 

 

TRAC
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti
9 Nisan 1991 tarihi ve 91/1741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KAMU YARARINA çalışan bir dernektir.
IARU International Amateur Radio Union Member