144 MHz Es in EU     : Status
50 MHz Es in EU       : Status
Today's MUF & Es    : Status
From MMMonVHF
Son Eklenen Albümler
  • Türkiye Radyo Amatörleri cemiyeti Sakarya Şubesi R.7 Rölemizi daha iyi şartlara hazırlıyoruz.
  • TRAC Nazilli 29 Ekim
  • TRAC ZONGULDAK
  • TC101SO
  • TRAC Bozöyük Eğitim
  • BURSA DEPREM HAFTASI ETKİNLİĞİ


Etkinlik Takvimi
E-Bülten

 

 

 

 

 

MARSEC-2015 TATBİKATI ÇALIŞMASI

Haziran ayında Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı (MARSEC COE)’nda Eren TÜRKAY (TA1AET) tarafından yapılan bir sunumla (http://trac.org.tr/haberler/183-aksaz-deniz-ussunde-sunum-yapildi.html) başlayan Çok Uluslu Deniz Güvenliği Tatbikatı (EXER MARSEC-2015) sürecinin son aşaması, TRAC tarafından ikinci bir (İngilizce) sunumun yapılması, brifingler ve fiili tatbikatın 26.10.2015 günü Aksaz Deniz Üssü açıklarında TRAC ekibinin de katılımıyla icrası, akabinde de ertesi gün Debriefing (Değerlendirme) toplantısının yapılması ile tamamlandı.

21-27 Ekim aralığındaki bu etabın tümünde TRAC yer aldı.

MARSEC-2015 Tatbikatına Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra, Deniz Güvenliği alanında faaliyet gösteren bakanlıklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (1 Akaryakıt Tankeri, 2 SH-70 (B) Sea Hawk Tipi Helikopter, 2 Sualtı Taarruz Timi, 1 Sualtı Savunma Timi, 1 KBRN Timi) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (2 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Özel Harekât Timi) unsurları ile Romanya Deniz Kuvvetlerinden korvet tipi bir savaş gemisi,  Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 Polis Botu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 1 Gümrük Botu fiili olarak iştirak etti.  Buna ilaveten, NATO’yu temsilen NATO Denizcilik Merkezi (NATO Shipping Centre), Denizden Birleşik Müşterek Harekât Mükemmeliyet Merkezi (CJOS COE) ve Enerji güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (ENSEC COE), ayrıca Katar, Romanya ve Bahreyn Deniz Kuvvetlerini temsilen oldukça kalabalık bir subay grubu gözlemci sıfatıyla katıldı. Tatbikat dili İngilizceydi.

Özetle; dört safhada gerçekleştirilen tatbikatın Birinci Safhası olan (Kuvvet Entegrasyon) safhasında deniz güvenliği alanlarında çalıştaylar icra edildi. Bu çalıştaylar arasında bulunan “Denizde Durumsal Farkındalık ve Muhabere Çalıştayında TRAC hakkındaki sunum (son sınavda A Sınıfı Belge hakkını elde eden, fakat henüz çağrı işaretini almamış bulunan ITU Nepal Danışmanı, müstakbel üyemiz, şimdiki gönüllümüz) Tamer Demir’in katkısı ve katılımıyla İngilizce olarak Aziz ŞASA (TA1E) tarafından takdim edildi. Bu sunumumuz çok beğeni aldı. 

Tatbikatın İkinci Safhası olan Komuta Yeri Tatbikatı (CPX) kısmında deniz güvenliği ile ilgili risk ve tehditler masa başında canlandırıldı ve bu risk/tehditlere çok uluslu ve çok kurumlu çözümler getirilmeye gayret edildi.

Tatbikatın Üçüncü Safhası olan fiili icra safhasında, öğleden önce KBRN Ortamında Muharip Olmayanların Tahliyesi ve öğleden sonra ise Denizde Terörizm senaryoları üzerinden eğitimler icra edildi. Özellikle bu safhada aktif katılım sağlayan TRAC’ın katkıları her seviyede memnuniyet ve takdirle karşılandı.

Dördüncü safhada ise tatbikat süresince yapılan eğitimlerin değerlendirmesi yapıldı.

Tatbikatın ana hedeflerinden (amaçlarından) bir tanesi “Sivil-Asker İşbirliği” idi.

21.10 günü senaryo bilgisi alındıktan sonra üs arazisindeki hâkim bir tepede bir TRAC ekibinin konuşlandırılması, ayrıca Tatbikatı icra eden Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC COE) Komutanlığı ile birlikte belirlenen gemilerde birer TRAC üyesinin görevlendirilmesi ve liman alanında bir TRAC ekibinin konuşlandırılması suretiyle olası muhabere sorunlarına önlem babındaki TRAC katkısının organize edilmesine karar verildi.

Bu tepede istasyon kurulmasının gerekeceği Haziran ayındaki planlama toplantısında saptanmış ve Komutanlığa iletilerek gerekli izinlerin temini süreci başlatılmıştı.

TRAC’ın kurgusu, hâkim tepede bir geçici röle düzeni kurulması, tatbikat bölgesi ile simpleks irtibatı, Muğla il merkezindeki AFAD Müdürlüğü ile irtibatın Muğla Rölesi ile sağlanması ve bu noktada kurulacak olan HF düzeni vasıtasıyla Romanya ile irtibatı kurmak şeklindeydi. Romanya’da irtibat kurulacak istasyon (YO3CZW) Romen savaş gemisinin komutanı vasıtasıyla bulundu ve kendisi ile kullanılacak frekanslar konusunda mutabakata varıldı.

Kıyıda (Limanda) konuşlu TRAC ekibi de “Karadaki Koordinasyon Haberleşmesi İstasyonu” rolünü üstlenmesine karar verildi.

Tüm TRAC unsurlarına, tatbikat planı doğrultusunda taktik işaretler tayin edildi.

Romanya ile HF irtibatı, Limandaki Koordinasyon İstasyonunun kurulması ve AFAD İl Müdürlüğü ile irtibat, tatbikatın senaryosuna TRAC tarafından “enjekte edildi”. TRAC’ın iç senaryosunda seyyar UHF rölenin kullanılmaz duruma düşmesi nedeniyle alternatif yöntemlere başvurulması vardı.

Fiili Tatbikat gününe dek TRAC iç planlaması tamamlandı. TRAC Muğla, Marmaris ve Dalaman Temsilcileri, ayrıca TRAC Aydın Şubesi Başkanı ile birlikte yöredeki Radyo Amatörlerinden yeterli sayıda gönüllünün tatbikata katılımı organize edildi.

Bu süreçte, yakın bölgede ikamet ettiği saptanan kıdemli Radyo Amatörlerinden (ayrıca eskiden Gemi Telsizciliği da yapmış olan) Sabri SAYGILIGİL (TA2DA/4)  ile irtibat kurularak tatbikata katılımı sağlandı.

Kısa son hazırlık sürecinde TRAC Gölcük Şubesi tarafından iletilmiş olan, ancak sayısının yetersiz olduğu görülen görev önlüklerinin yerel olanaklarla ikamesi için çaba sarf edildi. Bu önlüklerin giyilmesi konusunda Tatbikat Komutanlığının onayı istendi. Komutanlık bu onayı vermenin ötesinde, bu uygulamamızı büyük beğeniyle karşıladı.

Fiili tatbikat günü, TRAC Operatörleri görev yapacakları konumlara intikal etti. Tepede konuşlu TRAC ekibi HF istasyonunu, seyyar UHF Röleyi ve bir sabit dual bant cihazı kurdu. HF istasyon TA1E Mobil istasyonuna 8 metre uzunluğundaki bir longwire anten bağlanması suretiyle oluşturuldu, Seyyar bir anten direği üzerine kurulu dual bant anten seyyar röleye bağlandı. Romanya ile HF bağlantısı sorunsuz ve istikrarlı bir şekilde 7 MHz bandında kuruldu.

TA4CC ve TA4AYA’dan oluşan “Liman Konuşlu Koordinasyon İstasyonu”, TA4AYA mobil istasyonundan çalıştı ve HF, VHF ve UHF imkânına sahip bulunmaktaydı. 

Taktik muhabere hem deniz VHF, hem Amatör UHF veya VHF bantlarından yürütüldü. Genelde UHF seyyar röleden yararlanıldı, ancak ilk kullanılan rölede sorun görüldüğünden yedek seyyar röleye geçildi ve sorun böylece çözülmüş oldu. Geçiş döneminde ise “rölenin susması” senaryosu oynanmış oldu, bu esnada kısa süre için simpleks ve cross band yöntemleriyle alternatif haberleşme uygulandı. Deniz bandından aktarılan taktik mesajlar amatör telsiz (mesaj kontrolü) çevriminde teyit edildi. Taktik muhabere sorunsuz şekilde sürdürüldü ve Ceridesi tutuldu.

Romen Savaş Gemisinin komutanından gemide bulunan TA4CO vasıtasıyla UHF çevriminden TRAC istasyonuna aktarılan mesaj Romanya’ya HF çevriminden iletildi, gelen cevap da, bu kez ters yönden gemi komutanına aktarıldı.

Tepede konuşlu istasyondan Muğla İl AFAD Müdürlüğüne tatbikatın aşamaları hakkında düzenli şekilde bilgi aktarıldı. Böylece olası bir acil durumda ihtiyaç duyulabilecek tüm temel haberleşme türleri, özellikle de Sivil-Asker koordinasyon muhaberesi canlandırılmış oldu.

Eğitimler hitamında tatbikata iştirak eden unsurların Aksaz limanına varmasıyla fiili tatbikat sona erdi.

Tatbikatın komuta kademesi ve katılımcılar ertesi gün yapılan Debrief oturumunda TRAC’ın katkıları konusundaki memnuniyetlerini ifade ettiler. TRAC tarafından tatbikat için hazırlanan tanıtıcı önlüklerden iki tanesi tatbikata komuta eden subaylar tarafından imzalandı. Bu önlüklerin bir tanesi Komutanlıkta hazırlanacak olan köşede hatıra olarak sergilenirken, diğerinin müstakbel TRAC Muğla Şubesinde anı olarak sergilenmesi planlandı. Tatbikatta beraber çalışılan askeri personel ve görevli TRAC mensuplarına bir anlamda “ev sahipliği yapan” gemilerin komutanlarına birer önlük hatıra olarak iletilecek.

Elbette Romen Savaş Gemisinin Komutanı ve HF irtibatındaki muhatabımız Marius dostumuza da (YO3CZW) anı olarak birer önlük gönderilecek.

SONUÇ:

Çok Uluslu MARSEC-2015 Tatbikatı Deniz Kuvvetleri ile TRAC arasında birlikte çalışabilirlik, TAMP Belgesi ve Ulusal Düzey Haberleşme Hizmet Grubu öngörüleri çerçevesinde işbirliği ve Sivil-Asker İşbirliği bağlamında önemli bir dönüm noktasıdır.

Bu işbirliğinin Muğla özelinde geliştirilmesi, Muğla’nın maruz bulunduğu riskler nedeniyle öncelikli bir hedef olmanın ötesinde, işbirliğinin diğer deniz kıyısı Vilayetlerde uygulanması babında bir pilot proje niteliğini taşıyacaktır.

Aralık ayında İl AFAD Müdürlüğü koordinatörlüğünde yapılması planlanan geniş katılımlı toplantı sonrasında ortaklaşa oluşturulacak bir adım planıyla, senaryo temelli bir işbirliği süreci başlatılabilecektir.

Böylece Sivil-Asker işbirliği konusunda yeni ve somut gelişmeler de başlatılmış olacaktır.

Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC COE) Komutanlığına bize gösterdikleri ev sahipliği ve yakınlık için, tüm TRAC ekibi mensuplarına da Tatbikattaki TRAC çalışmalarına sağladıkları katkılar için şükranlarımı ifade etmek isterim.

73!

Aziz ŞASA,TA1E

 

TRAC Ekibi ve yürüttükleri görevler

Eren TÜRKAY (TA1AET)-1. Sunumun Takdimi

Mehmet Sabri SAYGILIGİL (TA2DA/4)-TCSG YAŞAM Gemisinde Operatörlük (Taktik İşaret YA, Komuta Gemisi kodu AT)

Cüneyt MERAY (TA4ICM), TRAC Muğla Temsilcisi -Koordinasyon, Lojistik ve CMA taktik işaretli seyyar istasyon operatörlüğü.

Tamer DEMİR (A sınıfı Amatör ve TRAC Gönüllüsü)-2.Sunumun hazırlanması ve bir bölümünün takdimi, CMA taktik işaretli istasyonda ceride tutulması.

 Mukattes PARGAN (TB4CPD)-TCSG UMUT (Taktik İşaret UM) Gemisinde operatörlük.

Hasan İLHAN (TA4ILH)- TCSG UMUT (Taktik İşaret UM) Gemisinde operatörlük.

Özcan ASLAN (TA4CO), TRAC Dalaman Temsilcisi-ROS MARCELLARIU Gemisinde (Taktik İşaret RM) operatörlük.

Mesut PARGAN (TA4BU), TRAC Aydın Şubesi Başkanı-TCG AKAR Gemisinde (Taktik İşaret AK) Operatörlük.

Barış ERGÜL (TB4DNR)-Gümrük Muhafaza Botunda (Taktik İşaret CB) operatörlük

Mahmut Yaşar TAŞDEMİROĞLU (TA4CC), TRAC Marmaris Temsilcisi-Rehberlik, MP ve CMB taktik işaretli Liman Koordinasyon İstasyonunda operatörlük.

Yaşar AKÇAY (TA4AYA), MP ve CMB taktik işaretli Liman Koordinasyon İstasyonunun temini ve operatörlüğü.

 

TRAC Ekibine destek verenler:

Osman ORHAN (TA4AOO)-AFAD Mensubu- Tatbikatta görev alan AFAD KBRN Timi (Taktik işaret CT) ile sahada irtibat.

Nurettin HAVUTÇU (TA2ANH/4)-AFAD Mensubu-AFAD İl Müdürlüğü ile koordinasyon.

İsmail TOSUN (TA4DIT/4)-AFAD Mensubu-CMA ile AFAD İl Müdürlüğü arasındaki muhaberenin yürütülmesi

Romanya destek ekibi:

Marius MITRUT (YO3CZW), Bükreş

Mihai MALANCA (YO9BPX), Ploiesti

YO9BPW (İsmi ve qth bilgisi alınmadı, qrz.com kaydı yok)

Yazarın ek notları:

İlk günlerde çok yağışlı ve sert rüzgârlı olan hava, fiili tatbikat günü günlük güneşliydi. Denizdeki ölü dalgalardan en fazla etkilenen kişi CB taktik işaretli MM istasyonun operatörü Barış (TB4DNR) oldu. Karaya döndükten sonra kara şartlarına intibak konusunda bir müddet zorlandı. CMA ekibi ise, Aksaz Deniz Üssünde kendilerine zarar verilmediğini fark eden Dağ Keçilerinin ve Kekliklerin rahat davranışlarını oldukça yakından izleme sürprizini yaşadı.


TRAC GENEL MERKEZİ

 


 Fiili tatbikatın ilk bölümünden bir görüntü

 


Fiili tatbikatın birinci bölümünde AFAD Dekontaminasyon canlandırmasıFiili tatbiatın İkinci bölümünde TCG AKAR Gemisi (AK) ve helikopterler Fiili tatbikat ikinci bölümünde  ROS MARCELLARIU Gemisi (RM) ve Helikopter (C1)Helikopter (C1)


TRAC ikinci sunum takdimi TA1E tarafından takdim edilirken (kırmızı kravatlı)TCG AKAR, Helikopterler, Özel Kuvvetler, Sahil Güvenlik BotlarıTATBİKAT SONUNDA HATIRA RESMİ: Soldan Sağa: Tamer DEMİR (TRAC CMA ekibinden), Dz. Albay Sümer KAYSER, Aziz ŞASA (TA1E, CMA Ekibi), Cüneyt MERAY (TA4ICM, TRAC Muğla Temsilcisi, CMA Ekibi).

 Dz. Albay  Sümer KAYSER (Solda, arkası dönük), TA1E

 


MARSEC 2015 Sertifika

 

 

 

 


 


TRAC
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti
9 Nisan 1991 tarihi ve 91/1741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KAMU YARARINA çalışan bir dernektir.
IARU International Amateur Radio Union Member