144 MHz Es in EU     : Status
50 MHz Es in EU       : Status
Today's MUF & Es    : Status
From MMMonVHF
Son Eklenen Albümler
  • Türkiye Radyo Amatörleri cemiyeti Sakarya Şubesi R.7 Rölemizi daha iyi şartlara hazırlıyoruz.
  • TRAC Nazilli 29 Ekim
  • TRAC ZONGULDAK
  • TC101SO
  • TRAC Bozöyük Eğitim
  • BURSA DEPREM HAFTASI ETKİNLİĞİ


Etkinlik Takvimi
E-Bülten

 

        

 

 

 

TRAC Tekirdağ Rolesi

TRAC Tekirdağ R-0 Rölesi (145.600 MHz/145.000 MHz TX/RX, 77 Hz CTCSS)  2015 yılında, kurulu olduğu Uçak Tepe R/L İstasyonunun yıkılması nedeniyle hizmet dışı kalmıştı. İstasyonun terk edilip yıkılmasının nedeni, buraya ulusal enerji hattı bağlantısının temin edilememesi ve bu istasyonun enerjisinin uzun süredir jeneratörlerle sağlanıyor olmasıydı.

Aynı konumda kurulu olan diğer röleler de aynı nedenle devre dışında kalmış, bir bölümü Uçak Tepe’nin batısında kalan daha düşük rakımlı başka bir konuma nakledilmişti.

TRAC tarafından yapılan analizler, taşınılması öngörülen bu konumun Marmara Ereğlisi ve Şarköy gibi iki kritik noktaya ulaşmadığını göstermiş, bunu başka kurumlar tarafından yapılan analizler de doğrulamıştı. TRAC Genel Merkezi, Haberleşme Hizmet Grubu Destek Çözüm Ortağı sıfatına istinaden bu nedenle istasyonun yitirilmemesi ve enerji bağlantısının sağlanması yönünde yoğun girişimler yapmış, fakat başarılı olamamıştı.

Bu kez, yıkılan istasyonun yaklaşık 200 metre doğu yönünde yer alan ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsüne (KRDAE) ait ölçüm istasyonundan yararlanılması yönünde girişim yapılmasının faydalı olacağı değerlendirildi. İlk aşamada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile irtibat kuruldu ve Uçak Tepe mevkiinin yitirilmesi neticesinde İtfaiye haberleşmesinde yaşanan sorunlar hakkında bilgi alındı. Yapılan görüşmede Uçak Tepe mevkiine enerji bağlantısının sağlanması konusunda bazı imkânların var olabileceği anlaşıldı. Bununla birlikte, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin de Marmara Ereğlisi ile Şarköy’de yaşanan telsiz haberleşmesi sorunundan, Tekirdağ Vilayetinin özellikle kıyı kesimindeki yüksek orandaki deprem riski nedeniyle rahatsızlık duyduğu ve bu nedenle de KRDAE’ye ait yere röle kurulabilmesi çalışmalarına destek verebileceği de tespit edildi.

İkinci aşamada Boğaziçi Üniversitesi KRDAE Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezi Müdürü Sayın Prof. Dr. Ali PINAR ile ön görüşme yapıldı ve bunu takiben gerekli yazılı başvuru iletildi. Akabinde konu KRDAE Müdürü Sayın Prof.Dr. Haluk ÖZENER’e arz edildi. Bilahare konu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Gülay BARBAROSOĞLU ile yapılan bir toplantıda da ele alındı. Sonuçta KRDAE ile TRAC arasındaki Protokole, ayrıca konunun Tekirdağ ve Batı Marmara yöresi için büyük önemine istinaden TRAC ve İtfaiye Rölesinin KRDAE istasyonunda kurulabilmesine olur verildi.

17.05.2016 günü TRAC R-0 Rölesi TRAC Tekirdağ Şubesi Başkanı Atilla TÖRER (TA1ATT), Şube üyeleri Metin KORKMAZ (TA1ED) ve Çetin AŞLI’dan (TA1ACT) oluşan ekip tarafından KRDAE Uçak Tepe (Işıklar) mevkiinde güneş enerjisi sistemi ile işletmeye alındı. Eskiye göre fark, konumunun yaklaşık 30 metre daha alçak olmasının yanında sistemin FM-N (“Narrow”) modülasyon standardında çalışması. Bu nedenle kullanıcıların kendi cihazlarının “FM-Narrow” seçeneğini ayarlamaları lazım.

TRAC Tekirdağ Rölesi, halen Tekirdağ Vilayetinde merkez ile Şarköy ve Marmara Ereğlisi arasında telsiz irtibatını sağlayan tek röle olması nedeniyle olası bir afette çok önemli bir role sahip. Bu nedenle olası bir acil durumda bilinçli şekilde, başka bir deyişle acil durum trafiğini engellemeyecek veya zora sokmayacak şekilde kullanılması gerekiyor.

Enerjisinin halen güneş panelleri ile temin edilmesinden dolayı uzun sohbetler için kullanılmasından, özellikle gece saatlerinde kaçınılmasına özen gösterilmeli.

İstasyon mevkiine elektrik enerjisi bağlantısı yapıldığında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Rölesi, TRAC YM1TKR APRS Digi istasyonu ve KRDAE Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezine ait yeni bir sistem buraya konuşlandırılacak.

Bu çalışma, TRAC ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında Protokol imzası için de vesile oldu. Önümüzdeki kısa dönemde bu protokolün imzası ile Tekirdağ Vilayeti geneline şamil bir acil durum haberleşmesi yapılanmasının oluşturulması konusunda işbirliği yapılması da gündeme girecek.

Tekirdağ ve Batı Marmara yöresi için önem taşıyan bu çalışmayı olumlu ve duyarlı yaklaşımları ile mümkün kılan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Gülay BARBAROSOĞLU ve KRDAE Müdürü Sayın Prof.Dr. Haluk ÖZENER ile birlikte, KRDAE Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Müdürü Sayın Prof.Dr. Ali PINAR’a şükranlarımızı sunarız.

Bu istasyonun Tekirdağ için büyük önem taşıyan bir işlevi yerine getirmesine yönelik enerji bağlantısı ve başka tamamlayıcı çalışmalara destek vermesi yönündeki iradesi nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini kutlarız.

TRAC Rölesinin kurulumunu gerçekleştiren TRAC Tekirdağ Şubesi Başkanı Atilla TÖRER (TA1ATT), Şube üyeleri Metin KORKMAZ (TA1ED), Murat DEMİRTAŞ (TA1ADM) ve Çetin AŞLI’ya (TA1ACT) teşekkürler.

 


73!

TRAC GENEL MERKEZİ


 

Not: Çalışmayla ilgili resimlere TRAC Tekirdağ Şubesi web sayfasında yer verilecektir:

http://www.tekirdagtrac.org/?Syf=26&Syz=503654&/TRAC-TEK%C4%B0RDA%C4%9E-R%C3%96LE-DUYURUSU

TRAC
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti
9 Nisan 1991 tarihi ve 91/1741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KAMU YARARINA çalışan bir dernektir.
IARU International Amateur Radio Union Member