144 MHz Es in EU     : Status
50 MHz Es in EU       : Status
Today's MUF & Es    : Status
From MMMonVHF
Son Eklenen Albümler
  • Türkiye Radyo Amatörleri cemiyeti Sakarya Şubesi R.7 Rölemizi daha iyi şartlara hazırlıyoruz.
  • TRAC Nazilli 29 Ekim
  • TRAC ZONGULDAK
  • TC101SO
  • TRAC Bozöyük Eğitim
  • BURSA DEPREM HAFTASI ETKİNLİĞİ


Etkinlik Takvimi
E-Bülten

 

 

 

 

 

TRAC Antalya Şubesi Genel Kurul Duyurusu

 

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 14.05.2017 tarihinde, gerekli nisab sağlanamaması durumunda 21 Mayıs Pazar günü saat 10.00 da, dernek merkezinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına karar alınmıştır.29.04.2017

 

TRAC ANTALYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

1-Açılış konuşması ve yoklama yapılması,

2-Divan heyetinin oluşturulması ve saygı duruşu,

3-YönetimKurulu ile Denetim Kurulu raporlarının okunması,

4-Faaliyet raporu, Denetim raporu ve Bütçenin ibrası,

5-Yeni Şube organlarının ve Genel Merkez delegelerinin seçilmesi,

6-Dilek, temenniler ve kapanış.

TRAC
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti
9 Nisan 1991 tarihi ve 91/1741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KAMU YARARINA çalışan bir dernektir.
IARU International Amateur Radio Union Member