144 MHz Es in EU     : Status
50 MHz Es in EU       : Status
Today's MUF & Es    : Status
From MMMonVHF
Son Eklenen Albümler
  • Türkiye Radyo Amatörleri cemiyeti Sakarya Şubesi R.7 Rölemizi daha iyi şartlara hazırlıyoruz.
  • TRAC Nazilli 29 Ekim
  • TRAC ZONGULDAK
  • TC101SO
  • TRAC Bozöyük Eğitim
  • BURSA DEPREM HAFTASI ETKİNLİĞİ


Etkinlik Takvimi
E-Bülten

 

        

 

 

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

   İl Dernekler Müdürlüğünün tüzüğümüzde gördüğü noksanlıkların giderilmesi konusunda yazdığı uyarı yazısı üzerine 09.03.2018 tarihinde saat 10.00 da Kavaklıdere. Karanfil sk. No: 73 Ankara (Eyüboğlu Otel) adresinde toplanılmak üzere Olağanüstü Genel Kurul Kararı alınmıştır. İlk toplantıda ekseriyet sağlanamaması halinde ikinci toplantının 22.04.2018 tarihinde saat 10.00 da aynı adreste yapılmasına karar verilmiştir.

TRAC
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
 
GÜNDEM
1-Açılış ve Divan heyetinin oluşturulması,
2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
3-Tüzükte İl Dernekler Müdürlüğü’nün tespit ettiği noksanlıkların düzeltilmesi,
4-Delegelerle bilgi alışverişinde bulunulması ve geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi,
5-Dilek ve Temenniler,
6-Kapanış.

TRAC
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti
9 Nisan 1991 tarihi ve 91/1741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KAMU YARARINA çalışan bir dernektir.
IARU International Amateur Radio Union Member