144 MHz Es in EU     : Status
50 MHz Es in EU       : Status
Today's MUF & Es    : Status
From MMMonVHF
Son Eklenen Albümler
  • Türkiye Radyo Amatörleri cemiyeti Sakarya Şubesi R.7 Rölemizi daha iyi şartlara hazırlıyoruz.
  • TRAC Nazilli 29 Ekim
  • TRAC ZONGULDAK
  • TC101SO
  • TRAC Bozöyük Eğitim
  • BURSA DEPREM HAFTASI ETKİNLİĞİ


Etkinlik Takvimi
E-Bülten

 

 

 

 

 

Çağrı İşaretlerinin Doğru Kullanılması

 

 

      Geçtiğimiz günlerde aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı selamlarken, haberleşme usüllerine ve kurallarına uyumun önemine özel bir vurgu yapmıştık.

      Paylaştığımız “ortak alan” niteliği taşıyan frekans bantlarında sorunsuz bir beraberliğin sağlanması anlamında kilit önem taşıyan haberleşme usül ve kurallarında “tanıtım” konusunun özel bir yeri vardır.

      “Tanıtım” denince de “çağrı işareti” kavramı ön plana çıkar. Çağrı işareti her Amatör Telsizcinin (Radyo Amatörünün) “özgün kimliği” niteliğindedir.

      Herkesin bildiği gibi, belge sınavından sonra heyecanla beklenen ikinci aşama, Amatör Telsizcilik Belgesinin ve bunun beraberinde “çağrı işaretinin” gelmesidir. Kimi arkadaşımız, ad-soyad kısaltmasını andıran işaret tahsis edilmesine sevinmektedir. Kimi arkadaşımızın işaretin bu şekilde tanzimi için “temennide bulunduğu” da sır değildir. Bu da, çağrı işareti konusunda bir “temel duyarlılığın” veya “heyecanın” var olduğunun göstergesidir.

      Ama günlük olağan haberleşme akışında çağrı işareti kullanımı konusunda aynı duyarlılığın gösterilmediğine de rastlanmaktadır bazen. Öyle ki, bazen çağrı işaretinin haberleşme başı ve sonunda hiç verilmediği örnekler de duyulmakta, oldukça sık tanık olunan bir uygulamada ise “özet işaret” yöntemi kullanılmaktadır (ön ek verilmemektedir).

      Bu tür uygulamalar her şeyden önce yönetmeliğe aykırıdır. Ayrıca da, “bir kişinin kendisini sadece isminin üç harfiyle tanıtması” veya “ hiç tanıtmaması”  gibi tuhaf bir davranış biçimini benimsemesine benzetilebilir. Sonuç olarak yukarıda saydığımız yanlış uygulamaların tanıtımla ilgisi yoktur.

      B sınıfı işaretlerin tanzimi konusunda geçmişte yaşanan bir “talihsizlik” sonucunda bazı B sınıfı işaretler tek veya iki harfli son ek ile verilmiştir. Bu işaretlerin havada ön eksiz okunması durumunda bazı A sınıfı işaretlerle karıştırılması sonucu doğmakta, bunun neticesinde ise karmaşa yaşanabilmektedir.

      Bu tür karmaşalara neden olmamanın yolu, çağrı işaretlerinin haberleşme akışında tam olarak ve usüle uygun şekilde verilmesinden geçer.

      Evrensel kural şudur:

      Haberleşmenin başında her istasyon kendi işaretini muhakkak verir. Uzun süreli bir haberleşme esnasında en geç her on dakikada bir işaret tanıtımı muhakkak tekrarlanır. Haberleşme sonunda işaretler muhakkak verilir ve haberleşmenin (qso’nun) bittiği “bitti” ibaresi kullanılarak “anons edilir”. İşaretler tüm haberleşme akışında  “tam olarak” verilir.

      İşaret verilmeden yapılan haberleşmelerin “korsan” olarak algılanması kaçınılmazdır. Bundan kesinlikle kaçınılması gerekir.

      Tüm Amatör Telsizcilerin çağrı işareti konusuna gerekli özeni göstereceklerine inanıyoruz.

 

      73!

      TRAC Genel Merkezi.

 

 

 

 

 


TRAC
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti
9 Nisan 1991 tarihi ve 91/1741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KAMU YARARINA çalışan bir dernektir.
IARU International Amateur Radio Union Member