144 MHz Es in EU     : Status
50 MHz Es in EU       : Status
Today's MUF & Es    : Status
From MMMonVHF
Son Eklenen Albümler
  • Türkiye Radyo Amatörleri cemiyeti Sakarya Şubesi R.7 Rölemizi daha iyi şartlara hazırlıyoruz.
  • TRAC Nazilli 29 Ekim
  • TRAC ZONGULDAK
  • TC101SO
  • TRAC Bozöyük Eğitim
  • BURSA DEPREM HAFTASI ETKİNLİĞİ


Etkinlik Takvimi
E-Bülten

 

 

 

 

 

TRAC Ankara Şubesi Genel Kurul İlanı

 

TRAC ANKARA ŞUBESİ

G E N E L   K U R U L   İ L A N I

     

      Derneğimizin seçimli olağan genel kurul toplantısı 08/06/2014 tarihinde Anıttepe mah. Ordular sok. No: 6/A (Mehtap Kafe) Anıttepe/ANKARA  adresinde saat:11:00 da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamazsa veya genel kurulun ertelenmesi halinde çoğunluğa bakılmadan 15/06/2014 tarihinde aynı yer ,saat ve gündemle toplanacaktır.

 


G Ü N D E M

1- Açılış ve Yoklama

2- Saygı duruşu ,İstiklal Marşı

3- Divan Heyetinin Oluşturulması

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası

5- Denetim Kurulu  Raporunun Okunması ve Kabulü

6- Dernek Organlarının Seçimi

7- Dilek Temenniler

8- Kapanış

 


TRAC
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti
9 Nisan 1991 tarihi ve 91/1741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KAMU YARARINA çalışan bir dernektir.
IARU International Amateur Radio Union Member