144 MHz Es in EU     : Status
50 MHz Es in EU       : Status
Today's MUF & Es    : Status
From MMMonVHF
Son Eklenen Albümler
  • Türkiye Radyo Amatörleri cemiyeti Sakarya Şubesi R.7 Rölemizi daha iyi şartlara hazırlıyoruz.
  • TRAC Nazilli 29 Ekim
  • TRAC ZONGULDAK
  • TC101SO
  • TRAC Bozöyük Eğitim
  • BURSA DEPREM HAFTASI ETKİNLİĞİ


Etkinlik Takvimi
E-Bülten

 

 

 

 

 

Kazdağı Rolesi Tekrar Aktif.

      2013 yılının sonlarında kurulan bu sistemin, 2014 yılının ilk günlerinde devre dışı bırakılması zorunluluğu doğmuştu. “Radyo Amatörlüğü camiasının değişik kesimleri tarafından sosyal medya ve benzeri ortamlarda, kimi talihsiz bazı serzeniş, istihza ve eleştirilerin dile getirilmesi” sonucunu doğuran bu üzücü durum, sistemin kurulduğu yerin “ev sahibi” konumundaki kamu kurumu tarafından sağlanan jeneratör enerjisinin kullanım bedelinin tahakkuku ve ödenme şekli babında bazı mevzuat sorunlarının sonradan ortaya çıkmasının sonucu olarak yaşandı.

      Kurulum yerinde başka bir enerji kaynağının mevcut olmaması, ayrıca kurulum yerinin iklim özelliklerinin güneş ve rüzgar enerjisi gibi olası alternatif seçeneklerin sürdürülebilirliğini imkansız kılması nedeniyle, mevzuattan kaynaklanan soruna çözüm bulunarak jeneratör enerjisine bağlantı kurulması için yapılan girişimlerin sonucunun beklenmesi zorunluluğu doğdu. Başka bir kurulum yerinin öngörülmesi ise, amaçlanan verimi sağlamasını mümkün kılmaması nedeniyle hiç gündemde olmadı.

      (Kevlar gergi ipleriyle korunan takviyeli özel imalat antenlerin bir tanesinin bir fırtınada kırılması, ayrıca Kevlar gergi ipinin bu esnada kopması, yöredeki “çok özel” hava koşullarının göstergesi olup, Güneş Paneli ve Rüzgar Jeneratörü gibi seçeneklerin sürdürülebilirliğinin imkansızlığı yönündeki açık bir uyarı olmuştur. Gerekli araştırmalar yapılmış, ancak sürdürülebilirlik sorunu nedeniyle bu yöne gidilmesinden vaz geçilmiştir. Yaşanan bu durum, ayrıca anten seçiminin gözden geçirilmesi ve kış dayanımı daha olası seçeneklere yönelmenin uygun olacağına da işaret etmiş, bunun gereği yapılmıştır.)

      Girişimlerimizin sonuç vermesi neticesinde anten değişimi ve diğer gerekli bazı küçük ölçekli sistem tadilatları 11.06.2014 günü gerçekleştirilmiş, bu esnada enerji ödentilerinin usül ve esasları konusundaki ek protokol da ilgili kurumla imzalanmış, sonuçta da sistem devreye alınmıştır. Bu işlemleri yerine getirmek için kurulum yerine giden TRAC ekibine teşekkürler.

      TRAC Kaz Dağı Rölesinin bu konumda kurulması kararının ne denli isabetli olduğu, Mayıs ayının son haftasında Gökçeada açıklarında yaşanan orta şiddetteki depremde görülmüştür.

      Bu vesileyle, muhatabımız kamu kurumlarının değerli yetkililerinin enerji sorununa çözüm bulunması konusundaki duyarlılıkları ve içtenlikli gayretleri için de teşekkürü borç bilirim.

       Sözlerimi bitirirken “iyi işler vakit ister” şeklindeki bir Alman Atasözüne de gönderme yapmayı uygun gördüm. Olağan mevzuat kalıplarına sığmayan özel durumların çözümünün kimi kez “vakit istediği” gerçeğinin herkesçe hatırlanmasında yarar olduğu düşüncesindeyim.

 

 

73!

Aziz ŞASA,TA1E

TRAC Genel Başkanı


TRAC
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti
9 Nisan 1991 tarihi ve 91/1741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KAMU YARARINA çalışan bir dernektir.
IARU International Amateur Radio Union Member